Mål for skiltning i erhvervs- og industriområder

Byrådets mål for skiltning i erhvervs- og industriområder er:

  • At sikre at erhvervs- og industriområderne fremstår smukke og harmoniske i hele Solrød Kommune.
  • At sikre at kunderne orienteres om de enkelte virksomheders ydelser på en velordnet måde, således at der ikke opstår ”skilteskov” på den enkelte matrikel eller i områderne som helhed.
  • At sikre at skiltning ikke er til ulempe for trafik eller omboende ved udseende, belysning eller placering af løse skilte, flagstænger, vimpler, bannere o. lign.
  • At sikre at strækninger med direkte adgang til naturområder ikke prydes af meget synlig skiltning, men kun har diskrete henvisningskilte.

Der er 6 erhvervs- og industriområder i Solrød Kommune; Cordozasvinget, Cordozaparken og Engvangen i bydelen Jersie Strand. Solrød Erhvervsområde i bydelen Solrød Strand. Karlstrup erhvervsområde i bydelen Karlstrup strand. Havdrup industriområde i Havdrups nordlige ende op mod kommunegrænsen mod Roskilde.

Kunderne i Solrød Kommunes erhvervs- og industriområder bør ved skiltning orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende erhvervs- og industriområde.

Kunder kommer fortrinsvis til områderne i bil/motorkøretøj, og områderne passeres ofte med høj fart. På denne måde opleves de forskellige lokaliteter med høj hastighed, og skiltningen skal derfor kunne henvende sig til bilister/motorkøretøjer. Det betyder at læsbarheden ikke er mindre ved høj hastighed.

På strækninger med høj hastighed er der typisk behov større skiltning, i form af pyloner f.eks. med virksomhedernes navne eller ydelser, ligesom firmaflagstænger kan være en løsning for at gøre opmærksom på beliggenhed.

Med disse skilteregler gives der mulighed for at reklamere for virksomhedernes egne varer eller ydelser, arrangementer herunder også opsætning af fælles pyloner på udvalgte steder, f.eks. ved adgangsveje ud mod Sallevvej, Skolevej og Tåstrupvej.

Ligeledes forholder skiltereglerne sig til placering og indpasning af markiser og tekniske anlæg på facaderne.

Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner og byplaner for de enkelte områder. erhvervsfacaden skal udformes, så facaden og dens elementer udgør en harmonisk helhed og harmonerer med resten af bygningen.

Derudover ønskes et nogenlunde ensartet udtryk for skiltningen i de enkelte erhvervs- og industriområder for at opnå et harmonisk og velordnet udtryk af de enkelte områder som helhed. Dette søges opnået ved en række bestemmelser for skiltningens farve, form m.m.

Målene her blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts 2016 af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.