Retningslinjer

Retningslinjer for den fysiske planlægning i Solrød Kommune

Her kan du læse kommuneplanens retningslinjer for de 8 temaer ved at klikke dig ind på ovenstående emner.
Landsbyer (del af det åbne land) og træpolitik er nye fokusområder - og dermed nye temaer - i denne kommuneplan.

Der er ligeledes fastsat en række mål for hver af de 8 temaer.

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.