Retningslinjer for skiltning i Trylleskov Strand Center

Trylleskov Strand Center er et af kommunens to lokalcentre og er beliggende centralt i bydelen Trylleskov Strand ud til Trylleskov Allé vest for S-banen.

Her på siden kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i Trylleskov Strand Center. Redegørelsen fremgår til sidst i listen herunder.

Skilte må kun etableres over vinduer og døre, og må maximalt have en højde på 70 cm.

Skiltenes design skal være et sammenhængende koncept, som giver en god helhedsvirkning.

På facaden må der kun reklameres med firmalogo, ikke med tilbudsvarer.

For butikker gælder, at der må opsætte et skilt på galge eller en pylon med en højde på maximalt 1,5 m og 1 m bredde på egen grund. Hvis der er flere butikker, skal skiltningen koordineres til en fælles pylon eller fælles galge, på maximalt 2 m højde og 1 meters bredde.

Flagstænger til reklameflag må ikke opsættes.

Der kan anvendes løse klapskilte som skal placeres og dimensioneres således at de ikke hindrer færdsel.

Inden for centrets afgrænsning kan der udvalgte steder placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal således godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende.

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for centrets egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Trylleskov Strand er et nyt boligområde i bydelen Karlstrup Strand. Området ligger mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. S-togsbanen gennemskærer området og opdeler det naturligt i to.

I Trylleskov Strand bydelen kan der etableres et lokalt butikscenter.

Da området primært er et beboelsesområde omgivet af natur, hvoraf noget er beskyttet, skal erhvervsskiltning i området udføres, så det ikke er til ulempe for de omboende eller ændrer områdets karakter.

Skiltning ved erhverv kan hurtigt blive meget synlig, hvis skiltningen bliver for stor eller dominerende. Med disse retningslinjer forsøges områdets karakter at fastholdes.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.