Mål for landbrug

Mål for landbrug:

  • Solrød Kommune arbejder for de statslige interesser omkring jordbrug og særligt værdifulde landbrugsområder, således at jordbrugserhvervets fremtidige behov for arealer sikres.

Solrød Kommune arbejder for den statslige interesse, at særligt værdifulde landbrugsjorde udpeges, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssigt formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der er en klar grænse mellem land og by.

Byrådets mål er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.