Mål for skiltning langs Strandvejen

Byrådets mål for skiltning langs Strandvejen:

  • At sikre at strækningen langs Strandvejen fremstår smuk og harmonisk gennem hele Solrød Kommune.
  • At sikre at borgerne orienteres om de enkelte virksomheders ydelser på en velordnet måde, således at der ikke opstår ”skilteskov” på den enkelte matrikel eller på strækningen som helhed.
  • At sikre at skiltning langs strækningen ikke er til ulempe for trafik eller omboende ved udseende, belysning eller placering af løse skilte, flagstænger, vimpler, bannere o. lign.
  • At sikre mulighed for at opstille skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden og forbedrer synligheden af adgangsmulighederne til vandet.

Strandvejen ligger som hovedvej gennem hele Solrød Kommune fra kommunegrænsen ved Greve i nord til kommunegrænsen ved Køge i syd langs Køge Bugt op mod København. Strandvejen forbinder bydelene Karlstrup Strand, Solrød Strand og Jersie Strand.

Langs Strandvejen på begge sider af vejen, ligger der mindre liberale erhverv og restauranter, mens de fleste butikker ligger i tilknytning til Solrød Center (Solrød Bymidte). Mange af erhvervene ligger i forbindelse med en bolig, f.eks. rådgivningsfirmaer eller tandlæger. En stor del af strækningen har kun boligejendomme ud til vejen. Det er derfor vigtigt at erhvervsskiltningen ikke er til ulempe for beboelse, ligesom det ikke må være til ulempe for trafikken på strækningen.

Langs Strandvejen bør skiltningen orientere om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå en harmonisk og tiltalende skiltning på en strækning, hvor der også er beboelse.

Strækningen skal fremstå smuk, da strækningen forbinder Solrød Kommune med nabokommunerne Køge og Greve.

Målene blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Hertil blev der i Kommuneplan 2017 tilføjet et enkelt nyt mål fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden fra temaerne om byliv og stranden, om at ville forbedre synligheden og adgangsmulighederne til stranden ved at opstille skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden og gør det lettere at komme til strand og vand (for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere). Ved at benytte strandens karakter til at skabe en visuel identitet, fx i forbindelse med skiltning, synliggøres stranden, hvilket vil bidrage til, at kommunen forbindes med noget rekreativt og eksklusivt.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.