Mål for tilpasning

Byrådets mål for tilpasning til klimaforandringer er:

  • Solrød Kommune skal sikres mod oversvømmelser som følge af klimaforandringer.

  • Der skal som minimum sikres mod havvandsstigning i Køge Bugt vest og øst for Strandvejen mod henholdsvis en 1000 års- og 100 års-hændelse.

  • Solrød Kommune vil arbejde på at implementere multifunktionelle, bæredygtige og klimatilpassede rekreative løsninger i vores byrum og offentlige arealer.

Solrød Kommune har de sidste mange år arbejdet på at tilpasse kommunens regnvandssystemer og kyst til det ændrede klima. Vi får allerede og forventer stadig mere regn og højere vandstand i Køge Bugt. Det giver en række udfordringer for Solrød Kommune, men i og med, at Solrød Kommune er i god tid giver det også nogle spændende muligheder for at tænke klimatilpasningen sådan, at den kommer til gavn på flere måder. Klimatilpasningen kan f.eks. være med til at give en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber og i det hele taget en mere robust kommune.

Læs mere om Solrød Kommunes plan for tilpasning til klimaforandringer her.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.