Retningslinjer for klima og bæredygtighed

Solrød Kommune har de senere år arbejdet, og arbejder stadig, målrettet mod, at skabe en miljømæssig bæredygtig udvikling. Klimatiltag betragtes som en mulighed for, at udvikle byliv og rekreativ merværdi via multifunktionelle løsninger, der kan bidrage til et rigt hverdagsliv for mange af kommunens borgere.

Retningslinjerne for klima og bæredygtighed er opdelt i retningslinjer for henholdsvis forebyggelse af klimaforandringer og for klimatilpasning:

Klimatilpasning og klimaforebyggelse er to sider af samme sag – begge er nødvendige værktøjer til at reagere på klimaforandringerne, men måden værktøjerne virker på er, vidt forskellig.

Når vi taler klimatilpasning handler det især om den fysiske planlægning – hvordan indretter vi by og land til at håndtere større mængder regn, stormflod mv.

Når vi taler klimaforebyggelse, handler det især om at udfase brugen af fossil energi, altså om at udfase brugen af olie, gas og kul, for at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren og forebygge yderligere global opvarmning og dermed klimaforandringer.