Læsevejledning til kommuneplanen

Dette er Solrød Kommunes første fuldt ud digitale kommuneplan, og vi glæder os til at planen tages i brug, så alle kan gøre sig erfaringer med den.

Kommuneplanen er fortsat bygget op omkring en række temaer, som er underopdelt i henholdsvis MÅL og RETNINGSLINJER for det enkelte tema.

Læse mere i listen herunder.

Øverst til højre på alle sider finder du et søgefelt - Her kan du søge i hele kommuneplanen og få links til de sider, hvor din søgning/din søgeord er nævnt.

Du kan også benytte MATRIKEL i bjælken foroven, som leder dig til en side, hvor du via et kort kan søge på en adresse og få en liste/et overblik over, hvad der gælder for den matrikel, du har søgt på.
Denne søgning bliver gennemført i kommuneplanen samt for lokalplaner.

Mål med Byrådets mål for udviklingen med tilhørende redegørelser.

Retningslinjer for hvordan planlægningen fremadrettet skal være med tilhørende kort over udpegninger. Redegørelserne findes som fold-ud-tekster.

Rammer for lokalplanlægningen for kommunens enkelte rammeområder - Dette sker via et kort, som du klikker i og derefter fremkommer rammebestemmelserne for det enkelte område.
Rammerne fastlægger bl.a. arealets anvendelse, maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent for rammen som helhed. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne for området.

Matrikel giver dig mulighed for via et kort at søge på en adresse, for derefter at få en liste eller et overblik over relevante emner (udpegninger) i kommuneplanen samt eventuel lokalplan for området.

Høring beskriver høringsprocessen og giver et overblik over høringssvar m.m.
Herunder finder du også den strategiske miljøvurdering af kommuneplanforslaget, som var i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Kort giver dig adgang til et digitalt kort med kommuneplanens mange temaer, som du kan gå på opdagelse i - og selv bestemme, hvilke temaer du vil se.

Kommuneplanen er fordelt på otte temaer, hvoraf to temaer er nye med denne kommuneplan - henholdsvis landsbyerne (under det åbne land) og træpolitik.

Derudover er der også som noget nyt indarbejdet en Klimatilpasningsplan under temaet om Klima og bæredygtighed.

Hvert tema består af en side med temaets mål samt en side med temaets retningslinjer (eventuelt suppleret med kort). Redegørelser er tilføjet som fold-ud-tekster, hvor det er relevant.

Du kan hurtigt navigere mellem det enkelte temas mål og retningslinjer ved at benytte link i den røde boks (RELATERET INDHOLD) nederst til højre på siderne.
Her vil også være eventuelle nyttige links inden for det enkelte tema.

Klimatilpasningsplanen er lidt anderledes bygget op, og er kun at finde under mål for klima og bæredygtighed.

Retningslinjerne bruges i den løbende administration efter plan-, bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen, herunder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.