207 - Havdrup Center, Havdrup Bymidte

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  207

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Center, Havdrup Bymidte

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  45% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Centerformål (butikker, liberalt erhverv, samt mindre - ikke genegivende - fremstillingsvirksomhed tilknyttet butikkerne), offentlige og kulturelle formål samt sådanne former for boligbebyggelse, der med fordel kan placeres i et centerområde.
  Der må ikke indrettes boliger i stueetagen.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 25 % af området skal anvendes til større samlede fælles friarealer (gågade, parkeringsarealer mv.).

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

  Butikkers max størrelse:
  Dagligvarebutikker max 3.500 m2, og udvalgsvarebutikker max 2.000 m2.

  Detailhandelsramme:
  Samlet etageareal inden for områderne 207 og 208 A: Max 7.000 m2 (heraf max 1.100 m2 til nybyggeri og omdannelse til butiksformål).

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget