218 A - Skolevej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  218 A

 • Rammeområdets navn

  Skolevej

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (tæt-lav).

 • Bebyggelsen

  Etage- og rækkehuse.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  Max 50 boliger.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 100% af boligetagearealet skal anvendes til et, i området, centralt beliggende og sammenhængende fælles friareal.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget