406 - Jersie Stationsplads

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  406

 • Rammeområdets navn

  Jersie Stationsplads

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Delområde A (områdets sydlige del, jf. lokalplan 406.1):
  Offentlige formål (stationsforplads med parkering, evt. som p-hus, til station og center-bebyggelsen inden for områderne 403 A og 406).
  Delområde B (områdets nordlige del, jf. lokalplan 406.1):
  Offentlige formål (kirke og sognegård) eller sådanne institutioner af almennyttig karakter.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsesprocent:
  Delområde B: Max 35.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Parkeringskravet til erhverv, herunder butiksformål, skal opfyldes inden for områderne 403 A og 406 som helhed.

 • Særlige forhold

  "Bebyggelsesprocent: Delområde B: Max 30"

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget