601- Vasegården

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  601

 • Rammeområdets navn

  Vasegården

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål, boligformål (tæt-lav og åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg såsom institutioner (børneinstitutioner, beskæftigelsescenter, SFO og lign.), varmecentral, rekreative formål (støjvold og parkanlæg) og lign.

 • Bebyggelsen

  Rækkehuse og lign. samt bebyggelse til brug for områdernes beboere, som fælles hus.
  Antal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Eksisterende grønne områder mod motorvejen skal opretholdes til beplantet støjvold med tilhørende parkanlæg, og friholdes for bebyggelse.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget