605 - Hulvejskvarteret

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  605

 • Rammeområdets navn

  Hulvejskvarteret

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav) samt mindre butikker til områdets daglige forsyning.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse.
  Der må ikke opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen.
  Der skal fastlægges vejbyggelinjer som sikrer, at smalle blinde boligveje (under 8 m i udlægsbredde) i det mindste for enden af blinde boligveje kan udvides uden nedrivning af bebyggelse.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget