391 C - Solrød, Hovedlandevej 138

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  391 C

 • Rammeområdets navn

  Solrød, Hovedlandevej 138

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Vej- og stianlæg, støjdæmpende foranstaltninger og grønt område.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget