391 G - Nidogaard, Solrød Landsby

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  391 G

 • Rammeområdets navn

  Nidogaard, Solrød Landsby

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (etageboliger).

 • Bebyggelsen

  Ejendommen kan omdannes til op til 10 nye boliger (lejlighedsenheder indrettet i genopført, 3-længet driftsbygning).
  Bygningshøjde:
  Max 8,5 m over omgivende terræn.
  Antal boliger:
  Max 10 nye boliger (udover eksisterende bolig pr. 1. juni 2017).

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 100 m2 privat friareal til hver bolig og minimum 1000 m2 fælles friareal. De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres - eksempelvis med afgrænsende, transparent beplantning.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer. 
  Omdannelsen til de 10 nye boliger tager udgangspunkt i den genopførte driftsbygning.
  Ved eventuel ombygning i forbindelse med omdannelse til nye boliger, skal bebyggelsesstruktur og byggestil fortsat være i overensstemmelse med stedets byggetraditioner, så karakteren som 4-længet ejendom omkring en gårdsplads fastholdes, og landsbyens kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Aflyst