492 A - Jersie Landsby Skole

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  492 A

 • Rammeområdets navn

  Jersie Landsby Skole

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål (skole og daginstitution med tilhørende udendørs idrætsfaciliteter).

 • Bebyggelsen

  Bebyggelse skal ved placering og udformning fremstå med en arkitektur, der styrker landsbyens kulturhistoriske betydning.
  Antal etager/bygningshøjde:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage og max 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Opholds- og friarealer

  Minimum 100% af bygningernes etageareal. Det eksisterende grønne område er af væsentlig betydning for landsbyen og omgivelserne, hvorfor dette skal bibeholdes i en en vis grad.
  En del af friarealerne skal kunne anvendes til eventuel fremtidig klimatilpasning.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget